پرین پرواز

انگلیس


چک لیست مدارک انگلیس

مدارک لازم برای تعیین وقت سفارت انگلیس هر متقاضی در زمان حضور در کنسولگری کشور انگلیس در تهران و یا هر یک از کشورهای ترکیه و امارت، می‌بایست مدارکی را به همراه داشته باشد تا بتواند ضمن احراز هویت خود، مراحل بعدی را طی نماید. مدارک لازم عبارتند از: اسکن صفحه اول پاسپورت فرم نکمیل شده درخواست وقت سفارت به زبان فارسی واچر هتل محل اقامت در انگلیس و رزرو بلیط رفت و برگشت فایل اسکن دعوتنامه انگلیس و مدارک هویتی دعوت کننده (در صورت داشتن دعوتنامه)