پرین پرواز

کوالالامپور + پنانگ پرواز ماهان
دانلود پکیج :

نام هتل خدمات هتل
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
SANI HOTEL درجه هتل
B.B
SENTRAL SEAVIEW HOTEL درجه هتل
B.B
5080000 تومان 6830000 تومان 4410000 تومان 3390000 تومان

PACIFIC EXPRESS HOTEL درجه هتل
B.B
COPTHORN ORCHID HOTEL درجه هتل
B.B
5220000 تومان 6760000 تومان 4410000 تومان 3420000 تومان

FLAMINGO BY THE LAKE HOTEL درجه هتل
B.B
FLAMINGO HOTEL درجه هتل
B.B
5520000 تومان 803000 تومان 4710000 تومان 3540000 تومان

WP HOTEL درجه هتل
B.B
FLAMINGO HOTEL درجه هتل
B.B
5730000 تومان 8390000 تومان 4930000 تومان 3630000 تومان