پرین پرواز

تور کلمبو+کندی + بنتوتا پرواز امارات
دانلود پکیج :

نام هتل خدمات هتل
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
OZO COLOMBO HOTEL درجه هتل
B.B
OZO KANDY SRILANKA HOTEL درجه هتل
B.B
CITRUS WASKADUWA HOTEL درجه هتل
B.B
4790000 تومان 7330000 تومان 3620000 تومان 2910000 تومان

CINNAMON LAKESIDE HOTEL درجه هتل
B.B
GRAND KANDYAN HOTEL درجه هتل
B.B
CINNAMON BEY BERUWALA HOTEL درجه هتل
B.B
5650000 تومان 8520000 تومان 4200000 تومان 3290000 تومان

CINNAMON LAKESIDE COLOMBO HOTEL درجه هتل
B.B
GRAND KANDYAN HOTEL درجه هتل
B.B
HOTEL RIU SRILANKA درجه هتل
ALL
6150000 تومان 9400000 تومان 4460000 تومان 3420000 تومان