پرین پرواز

کاخ الحمرا گرانادا ، اسپانیاکاخ الحمرا گرانادا ، اسپانیا

مهم نیست که شما چه اندازه درباره کاخ گرانادا the alhambra & generalife gardens مطالعه کرده و یا چقدر عکس از آن دیده اید ، اولین بار با دیدن این کاخ در شمال آفریقا نفس در سینه تان حبس خواهد شد .

کاخ سلطنتی دودمان نصریان نمونه برجسته هنری معماری اسلامی است. الحمرا مجموعه ای شامل چندین ساختمان ، برج ها ، دیوارها ، باغ ها و یک مسجد است که محل اقامت خلفای مسلمان شهر غرناطه (گرانادا) در جنوب اسپانیا بوده است. پیشینه اصل بنای کاخ الحمرا به سده 13 برمیگرد. قصر الحمرا در منطقه تاریخی آندلس اسپانیاست و یکی از بناهای تاریخی ثبت شده این کشور در فهرست میراث جهانی سازمان یونسکو به شمار میرود.