پرین پرواز

نحوه جذب توریست در چیننحوه جذب توریست در چین

چین با طراحی مجسمه ای که از گیاهان می باشد توریست جذب می‌کند.

طاووس بسیار زیبایی که به دست هنرمندان چینی با استفاده از گیاهان، طراحی شده است در آستانه ورود به فصل سرما بادلیلی برای جذب گردشگران می‌شود.

ارتفاع این مجسمه ی زیبا ۱۰ متر و طول آن نیز به۴۳ متر می‌رسد و در پارکی که در جنوب چین می باشد ساخته شده است.