پرین پرواز

چک لیست مدارک انگلیسچک لیست مدارک انگلیس

مدارک لازم برای تعیین وقت سفارت انگلیس

هر متقاضی در زمان حضور در کنسولگری کشور انگلیس در تهران و یا هر یک از کشورهای ترکیه و امارت، می‌بایست مدارکی را به همراه داشته باشد تا بتواند ضمن احراز هویت خود، مراحل بعدی را طی نماید. مدارک لازم عبارتند از:

اسکن صفحه اول پاسپورت

فرم نکمیل شده درخواست وقت سفارت به زبان فارسی

واچر هتل محل اقامت در انگلیس و رزرو بلیط رفت و برگشت

فایل اسکن دعوتنامه انگلیس و مدارک هویتی دعوت کننده (در صورت داشتن دعوتنامه)