پرین پرواز

نجات فیل از امواج دریانجات فیل از امواج دریا

نیروی دریایی سریلانکا موفق شد فیلی که در امواج دریا گرفتار شده بود را نجات دهد.

نیروی دریایی سریلانکا اعلام کرد نجات این فیل را که حدودا ۱۲ ساعت طول کشید «معجزه آسا» خواند.

نیروی دریایی سریلانکا در ابتدا این فیل را در 8 کیلومتری ساحل شمال شرقی مشاهده کرد.

گمان برده می شود که این فیل در زمانی که قصد عبور از آب را برای رساندن خود به جای دیگری از جنگل داشته است، گرفتار امواج شده و در نهایت وارد دریا شده است. نیروی دریایی سریلانکا با استفاده از طناب هایی این فیل را به طرف ساحل هدایت کرد.