پرین پرواز

مدارک ویزا روسیهمدارک ویزا روسیه

اخذ ویزا روسیه

انواع ویزا روسیه:

ویزای 14 روزه توریستی روسیه بر اساس تاریخ بلیط و هتل صادر می شود و حداکثر 14 روز می باشد .رزرو هتل اجباری می باشد

ویزای 1 ماهه توریستی روسیه بر اساس تاریخ بلیط و هتل صادر می شود و حداکثر 30 روز می باشد .رزرو هتل اجباری می باشد

مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای روسیه :

اصل پاسپورت

یک قطعه عکس رنگی

مشخصات کامل مسافر

جهت اخذ ویزای یکساله روسیه علاوه بر موارد فوق آزمایش ایدز هم جز موارد لازم می باشد