پرین پرواز

مدارک ویزا تایلندمدارک ویزا تایلند

اخذ ویزا تایلند

اخذ ویزای تایلند از طریق سفارت تایلند صورت میگیرد و در دو نوع توریستی و تجاری صادر می شود.

ویزای توریستی تایلند به صورت یکبار ورود و دو بار ورود صادر می شود.ویزای یکبار ورود 3 ماه اعتبار ورود دارد که مسافر از زمان ورود 29روز میتواند در کشور میزبان اقامت داشته باشد.ویزای 2 بار ورود 6 ماه اعتبار دارد که مسافر می تواند دو بار ورود کند و در هر بار 29 روز اقامت داشته باشد

مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای تایلند :

اصل پاسپورت

دو قطعه عکس رنگی جدید زمینه سفید غیرمشابه با عکس پاسپورت

کپی شناسنامه + کپی کارت ملی

کپی بلیط +آدرس +شغل و شماره تلفن مسافر

اصل پرینت گردش مالی یکماهه با تایید و مهر بانک (سرپرست خانواده)

واچر هتل

بلیط