پرین پرواز

سریلانکا کشور قطره شکل اقیانوس هندسریلانکا کشور قطره شکل اقیانوس هند

در دوران استعماری انگلستان کشور سریلانکا مستعمره این کشور بوده است و در گذشته سیلان نامیده می شد.

سریلانکا جزیره کوچکی به شکل یک قطره در جنوب هندوستان که با اقیانوس هند اخاطه شده است. کشور سریلانکا در ایام کهن به دلیل داشتن سنگهای قیمتی معروف بوده ولی امروزه در همه جای دنیا این کشور را نه به خاطر سنگهای قیمتی بلکه به دلیل چای معروف این کشور که به چای سیلان معروف است ، میشناسند.

واژه سریلانکا در زبان سانسکریت به معنای جزیره باشکوه است. در ادبیات برهمنی نام این کشور به نام لانکا در یونان و رم باستان به نام تاپ روبان و تاجران و دریانوردان نیز این کشور را سیلان و اعراب این جزیره را سراندیپ مینامند.

در سال 1972 این کشور به کشور سریلانکا تغییر نام قطعی داد. سریلانکا جزیره ای است که فقط 19 کیلومتر از هند فاصله دارد و با مساحتی در حدود 65 هزار و 6254 کیلومتر مربع کنار اقیانوس در انتهای آسیای جنوبی قرار گرفته است. فصلهای این کشور در مجموع دو فصل بارانی و غیربارانی دارد، در نتیجه زمان مناسب برای سفر به سریلانکا زمانی میباشد که این کشور دارای آب و هوای خشک میباشد. بهترین زمان بازدید از منطقه های ساخلی غرب یا منطقه های کوهستانی این جزیره از ماه دسامبر تا ماه مارچ و برای دیدن مناطق باستانی یعنی قسمتهای شمال و مرکز و قسمتهای شرقی از آپریل یا سپاتمبر است. این کشور به لحظ برخورداری از طبیعت زیبا، پارکهای طبیعی ، مناظر باستانی و فرهنگی با تمدن سه هزار ساله همواره توجه گردشگران زیادی را به خود جلب میکند. صنعت گردشگری یکی از منابع ارزی سریلانکا محسوب میشود و پس از نیروی کار ، منسوجات و چای ، مقام چهارم را داراست.به عبارتی دیگر صنعت گردشگری ، 20 درصد تولید ناخالص ملی در سریلانکا را تشکیل میدهد . این کشور درای 19 استان و 25 شهر بزرگ است. شهر کلمبو پایتخت و یکی از مهمترین بنادر تجاریسریلانکا در غرب این جزیره واقع گردیده است. کندی، جفنا، بندر ترینکومالی، پوتام و دهی والا دیگر شهرهای مهم سریلانکا محسوب می شوند. نیروی کار، منسوجات ، چای ، گردشگری و سنگهای قیمتی ، عمده صادرات سریلانکا را تشکیل میدهند ، نزدیک به 90 درصد از مردم سریلانکا باسواد هستند. طبق قانون اساسی سریلانکا یک جمهوری سوسیالیست دموکراتیک در این کشور برقرار است. دولت در واقع تلفیقی از سیستم ریاست جمهوری و پارلمانی است و رییس حمهوری به عنوان مقام اول کشور محسوب میشوند.

سریلانکا جزیره ای برای تمام فصول

گوناگونی آب و هوایی در سریلانکا این کشور را به جزیره ای برای تمام فصول تبدیل کرده است. نزدیکی سریلانکا به خط استوا سبب شده است که فصول مختلف به معنی واقعی در این کشور مشاهده نشود و درجه حرارت در تمام مدت سال در این کشور تقریبا بین 28 تا 32 درجه سانتی گراد باشد. نواحی جنوب و جنوب غربی سریلانکا دارای آب و هوای گرم و مرطوب و مناطق شمالی و شرقی این جزیره گرم و خشک است. آب و هوای نواحی مرکزی سریلانکا که کوهستانی است نیز معتدل میباشد. سریلانکا هم چنین در معرض وزش دو نوع باد موسمی قرار دارد که نتیجه وزش چنین بادهایی اعتدال هوا و ریزش بارات است.