پرین پرواز

کوه نمرود ، ترکیهکوه نمرود ، ترکیه

کوه نمرود ترکیه که در زبان ترکی به آن نمرود داغی میگویند ، یک مکان باستانی است که متعلق به دودمان کوماژون می باشد . این امپراطوری کوچک و مستقل مربوط به پادشاهان ارمنی بوده و 162 سال قبل از میلاد بنیان گذاری شده است.

در این دوره امپراطوری سلوکیان در حال فروپاشی بود و در نتیجه آن بخش هایی از امپراطوری از کنترل پادشاهان سلوکی خارج شده بود. کوه نمرود در رشته کوه های شرقی تاروس و در جنوب ترکیه و نزدیکی شهر آدیامان قرار دارد.این کوه مجموعه باستانی است که توسط چهارمین و معروفترین پادشاه کوژمان یعنی آنتوخوس اول بنا نهاده شد.