پرین پرواز

دریاچه هوان کیم شهر هانویدریاچه هوان کیم شهر هانوی

دریاچه هوان کیم دریاچه زیبایی است که در شهر هانوی پایتخت کشور ویتنام قرار دارد.

شهر هانوی طبیعت فوق الاده سرسبز و زیبایی دارد و همچنین مکان های تاریخی و دیدنی بسیار زیادی در این شهر است .دریاچه هوان کیم دریاچه زیبایی است که در شهر هانوی پایتخت کشور ویتنام قرار دارد. امروز این دریاچه یک مرکز اجتماعی و فرهنگی برای مردم شهر است.در نزدیکی دریاچه معبدی بسیار زیبا و در وسط دریاچه آرامگاهی به نام برج لاک‌پشت قرار دارد. معنی لغوی هوان کیم به معنای دریاچه‌ای است که شمشیر را برگرداند و دلیل این نامگذاری به افسانه‌ای باز میگردد که پادشاه لی لویی با آن به جنگ مهاجمین چینی رفت . بعدها زمانیکه او در این دریاچه قایقرانی می کرد، با لاک پشتی مواجه شد که شمشیر را از او گرفت و به اعماق آبها برد. به همین دلیل در وسط این دریاچه ، برجی به نام برج لاک پشت قرار دارد.