پرین پرواز

جنگل هویا باکیوجنگل هویا باکیو

جنگل هویا باکیو در رومانی یکی از مناطقی بر روی کره زمین است ، که شایعات بسیاری را بدنبال خود یدک می کشد .

این جنگل از جمله مناطقی است که برای بازدید از آن باید تمام حرف ها را پشت گوش انداخت و دل به دریا زد تا راز این جنگل مرموزرا کشف کرد.

برخی شایعات براین است که ورود به این جنگل مساوی است با مرگ و یا اگر خیلی خوش شانس باشیم که زنده ازاین جنگل بیرون بیاییم دچار مریضی و ناراحتی های جسمی مثل حالت تهوع، سرگیجه ، مسمومیت ، خونریزی بینی ،خارش شدید و یا سوختگی بی علت می شویم .

برخی می گویند که در این جنگل صداهای عجیب مثل گریه و شیون ، گاهی قهقهه و بازی کودکان ، صدای پا ، و صدای زوزه باد شنیده می شود .

در برخی افسانه ها نیز گفته می شود که سفینه فضایی در این جنگل دیده شده است و تعدادی از افراد مثل چوپانی که با گوسفندانش به این جنگل رفته بود دیگر بازنگشته و حتی اجسادشان هم پیدا نشده است.

نکته عجیب در خصوص این جنگل داستان دختر 5 ساله ای است که در اثر بازیگوشی در این جنگل گم می شود و بعد از سالها با همان لباس ها زنده پیدا می شود ولی متاسفانه هیچ چیز از زمانه گم شدن و چند سال غیبتش بخاطر نمی آورد.

جنگل هویا باکیو