پرین پرواز

پارک هیتاچیپارک هیتاچی

جزیره هوکایدو که دومین جزیره بزرگ ژاپن است بخاطر وجود پارک هیتاچی سالانه میزبان گردشگران بسیاری است .

هیتاچی 2 ساعت فاصله زمانی با توکیو دارد . و وقتی وارد هیتاچی می شوید با دیدن زمینی سنگفرش شده از گلهای رنگارنگ نفس در سینه هایتان حبس می شود . البته هر فصلی از سال به هیتاچی سفر کنید فرقی ندارد چراکه این سرزمین همیشه پوشیده از گلهای رنگارنگ است .