پرین پرواز

تور یونان کشتی کروز
دانلود پکیج :

نام هتل خدمات هتل
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
کابین های داخلی (INSIDE) درجه هتل
ALL
8050000 تومان 11850000 تومان 5850000 تومان

کابین های پنجره دار با دید محدود (OUTSIDE OBSTRUCTE VIEW ) درجه هتل
ALL
9350000 تومان 13850000 تومان 6150000 تومان

کابین های پنجره دار (OUTSIDE) درجه هتل
ALL
9750000 تومان 15050000 تومان 6450000 تومان

کابین های پنجره دار با متراژ بزرگ درجه هتل
ALL
1050000 تومان 6650000 تومان

جونیور سوییت درجه هتل
ALL
13650000 تومان 7550000 تومان