پرین پرواز

تور گوا با پرواز ماهان
دانلود پکیج :

نام هتل خدمات هتل
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
LA GULLS COURT HOTEL درجه هتل
B.B
4195000 تومان 4795000 تومان 3795000 تومان 3495000 تومان

NA GOA GRANDE HOTEL درجه هتل
B.B
4595000 تومان 5595000 تومان 3895000 تومان 3495000 تومان

SUN VILLAGE HOTEL درجه هتل
B.B
4595000 تومان 5595000 تومان 3895000 تومان 3495000 تومان

IBIS STYLE HOTEL درجه هتل
B.B
4695000 تومان 5795000 تومان 3995000 تومان 3495000 تومان

SANDALWOOD HOTEL درجه هتل
B.B
4895000 تومان 6095000 تومان 3495000 تومان

ITC FORTUNE REGINE HOTEL درجه هتل
B.B
5395000 تومان 7195000 تومان 4195000 تومان 3495000 تومان

COURTY INN SUITES HOTEL درجه هتل
B.B
5495000 تومان 7395000 تومان 4295000 تومان 3495000 تومان

HARD ROCK HOTEL درجه هتل
B.B
5595000 تومان 7495000 تومان 4345000 تومان 3495000 تومان

RESORT RIO HOTEL درجه هتل
B.B
5795000 تومان 7895000 تومان 4445000 تومان 3495000 تومان

NOVOTEL SHREM HOTEL درجه هتل
B.B
6095000 تومان 8495000 تومان 4545000 تومان 3495000 تومان

NOVOTEL RESORT AND SPA HOTEL درجه هتل
B.B
6195000 تومان 8795000 تومان 4595000 تومان 3495000 تومان

CIDADE DE GOA HOTEL درجه هتل
B.B
6295000 تومان 8895000 تومان 4645000 تومان 3495000 تومان

LE MERDIAN HOTEL درجه هتل
B.B
6495000 تومان 9195000 تومان 4695000 تومان 3495000 تومان

ZURI WHITE HOTEL درجه هتل
B.B
6695000 تومان 9495000 تومان 4795000 تومان 3495000 تومان

GRAND HYATT HOTEL درجه هتل
B.B
7095000 تومان 10495000 تومان 489500 تومان 3495000 تومان

MARRIOT GOA HOTEL درجه هتل
B.B
7295000 تومان 10795000 تومان 4995000 تومان 3495000 تومان