پرین پرواز

تور باتومی
دانلود پکیج :

نام هتل خدمات هتل
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
MARI HOTEL درجه هتل
B.B
1990000 تومان 2390000 تومان 1840000 تومان 1500000 تومان

CITY STAR HOTEL درجه هتل
B.B
2090000 تومان 2480000 تومان 1960000 تومان 1500000 تومان

SANAPIRO HOTEL درجه هتل
B.B
2390000 تومان 2780000 تومان 2290000 تومان 1500000 تومان

SPUTNIK HOTEL درجه هتل
B.B
2290000 تومان 2790000 تومان 2190000 تومان 1500000 تومان

GRAND GEORGIA HOTEL درجه هتل
B.B
2340000 تومان 2790000 تومان 2090000 تومان 1500000 تومان

BEST WESTERN HOTEL درجه هتل
B.B
2390000 تومان 2990000 تومان 2190000 تومان 1500000 تومان

DIVAN HOTEL درجه هتل
B.B
2470000 تومان 2990000 تومان 2390000 تومان 1500000 تومان

EUPHORIA HOTEL درجه هتل
B.B
2510000 تومان 3110000 تومان 2390000 تومان 1500000 تومان

INTOURIST HOTEL درجه هتل
B.B
2640000 تومان 3140000 تومان 2290000 تومان 1500000 تومان

COLOSSIUM HOTEL درجه هتل
B.B
2640000 تومان 3440000 تومان 2290000 تومان 1500000 تومان

WYNDHAM HOTEL درجه هتل
B.B
2710000 تومان 3490000 تومان 2390000 تومان 1500000 تومان

SKY TOWER HOTEL درجه هتل
B.B
2840000 تومان 3840000 تومان 2790000 تومان 1500000 تومان

RADISSUN BLU HOTEL درجه هتل
B.B
3690000 تومان 4990000 تومان 2990000 تومان 1500000 تومان