پرین پرواز

تور کوش آداسی شهریور ماه

نام هتل خدمات هتل
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
OZKA HOTEL درجه هتل
B.B
2995000 تومان 3450000 تومان 2595000 تومان 1995000 تومان

ESAT HOTEL درجه هتل
B.B
3450000 تومان 4080000 تومان 2795000 تومان 1995000 تومان

DABAKLAR HOTEL درجه هتل
H.B
3595000 تومان 4335000 تومان 2895000 تومان 1995000 تومان

FLORA SUITES HOTEL درجه هتل
ALL
3695000 تومان 4460000 تومان 2950000 تومان 1995000 تومان

BELMARE HOTEL درجه هتل
ALL
4290000 تومان 5340000 تومان 3240000 تومان 1995000 تومان

MY AEGEAN HOTEL درجه هتل
ALL
4290000 تومان 5340000 تومان 3240000 تومان 1995000 تومان

ALKOCLAR ADAKULE HOTEL درجه هتل
ALL
5385000 تومان 6980000 تومان 3790000 تومان 1995000 تومان