پرین پرواز

تور کوالالامپور + لنکاوی

نام هتل خدمات هتل
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
PACIFIC EXPRESS HOTEL درجه هتل
B.B
BELLA VISTA HOTEL درجه هتل
B.B
4400000 تومان 5370000 تومان 4290000 تومان 4030000 تومان

FLAMINGO BY THE LAKE HOTEL درجه هتل
B.B
BELLA VISTA HOTEL درجه هتل
B.B
4710000 تومان 5450000 تومان 4250000 تومان 4050000 تومان

HILTON GARDEN INN HOTEL درجه هتل
B.B
ASEANIA HOTEL درجه هتل
B.B
4810000 تومان 5810000 تومان 4550000 تومان 4150000 تومان

GRAND SEASON HOTEL درجه هتل
B.B
ASEANIA HOTEL درجه هتل
B.B
4910000 تومان 6150000 تومان 4640000 تومان 4150000 تومان

ROYAL HOTEL درجه هتل
B.B
ASEANIA HOTEL درجه هتل
B.B
5150000 تومان 6390000 تومان 4780000 تومان 4190000 تومان

FURAMA HOTEL درجه هتل
B.B
CENTURY LANGKAWI HOTEL درجه هتل
B.B
5230000 تومان 6680000 تومان 4950000 تومان 4250000 تومان

CORUS HOTEL درجه هتل
B.B
CENTURY LANGKAWI HOTEL درجه هتل
B.B
5350000 تومان 6400000 تومان 4910000 تومان 4270000 تومان

PULLMAN HOTEL درجه هتل
B.B
TANJUNG RESORT HOTEL درجه هتل
O.R
6150000 تومان 8360000 تومان 5790000 تومان 4435000 تومان

ROYAL CHULAN HOTEL درجه هتل
B.B
MERITUS HOTEL درجه هتل
B.B
6600000 تومان 9350000 تومان 6100000 تومان 4780000 تومان