پرین پرواز

تور کوالالامپور با پرواز ماهان ایر

نام هتل خدمات هتل
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
PACIFIC EXPRESS HOTEL درجه هتل
B.B
2500000 تومان 2980000 تومان 2370000 تومان 2290000 تومان

FLAMINGO BY THE LAKE HOTEL درجه هتل
B.B
2620000 تومان 3280000 تومان 2480000 تومان 2250000 تومان

HILTON GARDEN INN HOTEL درجه هتل
B.B
2640000 تومان 3750000 تومان 2650000 تومان 2300000 تومان

GRAND SEASON HOTEL درجه هتل
B.B
2850000 تومان 3830000 تومان 2650000 تومان 2200000 تومان

ROYAL HOTLEL درجه هتل
B.B
2950000 تومان 3950000 تومان 2780000 تومان 2380000 تومان

FURAMA BUKIT BINTANG HOTEL درجه هتل
B.B
3140000 تومان 4250000 تومان 2950000 تومان 2450000 تومان

FEDERAL HOTEL درجه هتل
B.B
3250000 تومان 4350000 تومان 2850000 تومان 2450000 تومان

METRO HOTEL KUALA درجه هتل
B.B
3250000 تومان 4550000 تومان 3000000 تومان 2490000 تومان

NOVOTEL HOTEL درجه هتل
B.B
3290000 تومان 4640000 تومان 3050000 تومان 2540000 تومان

PACIFIC REGENCY HOTEL درجه هتل
B.B
3450000 تومان 4950000 تومان 3240000 تومان 2550000 تومان