پرین پرواز

تور کوالالامپور با پرواز ماهان ایر

نام هتل خدمات هتل
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
PACIFIC EXPRESS HOTEL درجه هتل
B.B
3880000 تومان 5370000 تومان 3330000 تومان 2620000 تومان

LEO PALACE HOTEL درجه هتل
B.B
3920000 تومان 55520000 تومان 2890000 تومان

SANDPIPER HOTEL درجه هتل
B.B
3920000 تومان 5520000 تومان 3330000 تومان 2620000 تومان

SILKA MAYTOWER HOTEL درجه هتل
B.B
4140000 تومان 5660000 تومان 2680000 تومان

MY HOTEL BUKIT BINTANG HOTEL درجه هتل
B.B
4140000 تومان 5660000 تومان 3420000 تومان 2680000 تومان

COSMO HOTEL درجه هتل
B.B
4600000 تومان 6610000 تومان 3990000 تومان 2680000 تومان

SUNWAY VELOCITY HOTEL درجه هتل
B.B
4640000 تومان 6650000 تومان 3900000 تومان 2680000 تومان

GRAND SEASON HOTEL درجه هتل
B.B
4760000 تومان 6900000 تومان 4210000 تومان 2730000 تومان

ROYAL CHULAN HOTEL درجه هتل
B.B
4830000 تومان 7050000 تومان 4280000 تومان 2780000 تومان