پرین پرواز

تور کوالالامپور با پرواز عمان ایر
دانلود پکیج :

نام هتل خدمات هتل
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
SANI HOTEL KUALALMPUR درجه هتل
B.B
2075000 تومان 2575000 تومان 1815000 تومان 1765000 تومان

FLAMINGO HOTEL درجه هتل
B.B
2160000 تومان 2520000 تومان 1885000 تومان 1800000 تومان

GRAND SEASON HOTEL درجه هتل
B.B
2360000 تومان 2910000 تومان 2075000 تومان 1875000 تومان

ROYAL CHULAN HOTEL درجه هتل
B.B
2410000 تومان 3020000 تومان 2125000 تومان 1905000 تومان

FURAMA BUKIT BINTANG HOTEL درجه هتل
B.B
2585000 تومان 3355000 تومان 2280000 تومان 1970000 تومان

HOTEL NOVOTEL KUALAMPUR درجه هتل
B.B
2610000 تومان 3655000 تومان 2305000 تومان 1980000 تومان

PACIFIC REGENCY HOTEL درجه هتل
B.B
2695000 تومان 3585000 تومان 2380000 تومان 2010000 تومان

CORUS HOTEL درجه هتل
B.B
2720000 تومان 3750000 تومان 2405000 تومان 2020000 تومان

CONCORDE HOTEL درجه هتل
B.B
2780000 تومان 3750000 تومان 2465000 تومان 2045000 تومان

THE WESTIN HOTEL درجه هتل
B.B
2935000 تومان 5445000 تومان 2655000 تومان 2100000 تومان

RENAISSANCE HOTEL درجه هتل
B.B
3035000 تومان 4255000 تومان 2680000 تومان 2150000 تومان

PULLMAN HOTEL درجه هتل
B.B
3120000 تومان 4360000 تومان 2760000 تومان 2180000 تومان

SHERATON IMPERIAL HOTEL درجه هتل
B.B
3285000 تومان 4750000 تومان 2915000 تومان 2255000 تومان

GRAND MILLENNIUM HOTEL درجه هتل
B.B
3430000 تومان 5030000 تومان 3040000 تومان 3040000 تومان

INTERCONTINENTAL HOTEL درجه هتل
B.B
3540000 تومان 5245000 تومان 3140000 تومان 2360000 تومان

JW MARRIOT HOTEL درجه هتل
B.B
4330000 تومان 7050000 تومان 3850000 تومان 2675000 تومان

THE RITZ CARLTON HOTEL درجه هتل
B.B
4440000 تومان 7260000 تومان 3955000 تومان 2710000 تومان