پرین پرواز

تور کوالالامپور + سنگاپور
دانلود پکیج :

نام هتل خدمات هتل
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
PCIFIC EXPRESS HOTEL درجه هتل
B.B
QUALITY HOTEL MARLOW درجه هتل
B.B
5895000 تومان 6885000 تومان 5035000 تومان 4475000 تومان

GRAND SEASON HOTEL درجه هتل
B.B
QUALITY MARLOW HOTEL درجه هتل
B.B
6185000 تومان 7395000 تومان 5285000 تومان 4590000 تومان

ROYALE CHULAN BUKIT BINTANG HOTEL درجه هتل
B.B
ROYAL AT NEWTOON HOTEL درجه هتل
B.B
6285000 تومان 7600000 تومان 5475000 تومان 4590000 تومان

HOTEL NOVOTEL KUALALMPUR درجه هتل
B.B
HOTEL ROYAL AT QUEENS HOTEL درجه هتل
B.B
6490000 تومان 7980000 تومان 5395000 تومان 4600000 تومان

FURAMA BUKIT BINTANG HOTEL درجه هتل
B.B
HOTEL GRAND CENTRAL درجه هتل
B.B
6515000 تومان 8275000 تومان 5580000 تومان 4950000 تومان

DORSETT HOTEL درجه هتل
B.B
COPTHORN KINGS HOTEL درجه هتل
B.B
6590000 تومان 8165000 تومان 5650000 تومان 4750000 تومان

CORUS HOTEL درجه هتل
B.B
ORCHARD PARADE HOTEL درجه هتل
B.B
6765000 تومان 8495000 تومان 5795000 تومان 4820000 تومان

PACIFIC REGENCY HOTEL درجه هتل
B.B
GRAND COPTHORN WATERFRONT HOTEL درجه هتل
B.B
6840000 تومان 8645000 تومان 5875000 تومان 4850000 تومان

CONCORDE HOTEL درجه هتل
B.B
CONCORD HOTEL SINGAPOUR درجه هتل
B.B
6945000 تومان 9035000 تومان 5970000 تومان 4890000 تومان

ROYAL CHULAN HOTEL درجه هتل
B.B
SWISSOTEL THE STAMFORD HOTEL درجه هتل
B.B
7245000 تومان 9595000 تومان 6245000 تومان 5015000 تومان

ROYAL CHULAN HOTEL درجه هتل
B.B
RENAISSANCE HOTEL درجه هتل
B.B
7270000 تومان 9450000 تومان 6260000 تومان 5025000 تومان

GRAND MILLINIUM HOTEL درجه هتل
B.B
MANDARIN ORCHARD HOTEL درجه هتل
B.B
7500000 تومان 9880000 تومان 6470000 تومان 5115000 تومان

DOUBLE TREE IMPERIAL HOTEL درجه هتل
B.B
HILTON SINGAPOUR HOTEL درجه هتل
B.B
7550000 تومان 10175000 تومان 6515000 تومان 5135000 تومان

SHERATON IMPERIAL HOTEL درجه هتل
B.B
SHERATON TOWERS SINGAPOUR HOTEL درجه هتل
B.B
7575000 تومان 1020000 تومان 6535000 تومان 5045000 تومان

INTERCONTINENTASL HOTEL درجه هتل
B.B
FAIRMONT HOTEL درجه هتل
B.B
7750000 تومان 10350000 تومان 6695000 تومان 5215000 تومان

THE WESTIN HOTEL درجه هتل
B.B
MARINA MANDARIN HOTEL درجه هتل
B.B
7775000 تومان 10400000 تومان 6715000 تومان 5225000 تومان

SHANGRI LA HOTEL درجه هتل
B.B
SHANGRI LA HOTEL درجه هتل
B.B
7925000 تومان 10890000 تومان 6850000 تومان 5285000 تومان