پرین پرواز

کوالالامپور + سنگاپور

نام هتل خدمات هتل
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
PACIFIC EXPRESS HOTEL درجه هتل
B.B
QUALITY MAROW HOTEL درجه هتل
B.B
4020000 تومان 5670000 تومان 3740000 تومان 2900000 تومان

FLAMINGO HOTEL درجه هتل
B.B
QUALITY MARLOW HOTEL درجه هتل
B.B
4240000 تومان 5930000 تومان 3970000 تومان 3020000 تومان

ROYAL HOTEL درجه هتل
B.B
QUALITY MARLOW HOTEL درجه هتل
B.B
4420000 تومان 6370000 تومان 4150000 تومان 3100000 تومان

WP HOTEL درجه هتل
B.B
QUALITY MARLOW HOTEL درجه هتل
B.B
4430000 تومان 6300000 تومان 4120000 تومان 3100000 تومان

FURAMA BUKIT HOTEL درجه هتل
B.B
ROYAL HOTEL درجه هتل
B.B
4700000 تومان 6810000 تومان 4350000 تومان 3200000 تومان

ROYAL HOTEL درجه هتل
B.B
GRAND CENTRAL HOTEL درجه هتل
B.B
4900000 تومان 7250000 تومان 4550000 تومان 3300000 تومان

CONCORDE HOTEL درجه هتل
B.B
ORCHIDE SINGAPOUR HOTEL درجه هتل
B.B
5650000 تومان 7300000 تومان 5300000 تومان 4000000 تومان