پرین پرواز

تور بالی + کوالالامپور آبان ماه

نام هتل خدمات هتل
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
AMARIS HOTEL درجه هتل
B.B
PACIFIC EXPRESS HOTEL درجه هتل
B.B
420 یورو 510 یورو 385 یورو 345 یورو

EDEN HOTEL درجه هتل
B.B
COSMO HOTEL درجه هتل
B.B
445 یورو 590 یورو 430 یورو 350 یورو

VASANTI HOTEL درجه هتل
B.B
GRAND SEASON HOTEL درجه هتل
B.B
475 یورو 610 یورو 460 یورو 360 یورو

WHITE ROSE HOTEL درجه هتل
B.B
ROYAL CHULAN HOTEL درجه هتل
B.B
475 یورو 656 یورو 440 یورو 375 یورو

KUTA PARADISO HOTEL درجه هتل
B.B
FEDERAL HOTEL درجه هتل
B.B
516 یورو 742 یورو 471 یورو 375 یورو

BALI DYNASTY HOTEL درجه هتل
B.B
SUNWAY PUTRA HOTEL درجه هتل
B.B
551 یورو 822 یورو 491 یورو 375 یورو

ANVAYA HOTEL درجه هتل
B.B
NOVOTEL HOTEL درجه هتل
B.B
560 یورو 850 یورو 385 یورو