پرین پرواز

تور پوکت مهر ماه 97
دانلود پکیج :

نام هتل خدمات هتل
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
PATONG HOLIDAY HOTEL درجه هتل
B.B
6630000 تومان 7710000 تومان 5510000 تومان

THE BROTHERS HOTEL درجه هتل
B.B
6630000 تومان 7705000 تومان 6985000 تومان 5915000 تومان

NATURAL RESORT HOTEL درجه هتل
B.B
6765000 تومان 8235000 تومان 6315000 تومان 5780000 تومان

ROYAL CROWN HOTEL درجه هتل
B.B
6895000 تومان 8510000 تومان 6315000 تومان 5645000 تومان

PJ PATONG HOTEL درجه هتل
B.B
7300000 تومان 9045000 تومان 6590000 تومان 5775000 تومان

ANADATEL HOTEL درجه هتل
B.B
7450000 تومان 9315000 تومان 5920000 تومان