پرین پرواز

تور پوکت عمان ایر
دانلود پکیج :

نام هتل خدمات هتل
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
HOME BOUTIQUE HOTEL درجه هتل
B.B
4655000 تومان 5090000 تومان 46150000 تومان 4370000 تومان

PJ PATONG RESORTEL HOTEL درجه هتل
B.B
4760000 تومان 5290000 تومان 4700000 تومان 4410000 تومان

BARAMEE HIP HOTEL درجه هتل
B.B
4790000 تومان 5360000 تومان 4730000 تومان 4420000 تومان

SINO MAISON HOTEL درجه هتل
B.B
4890000 تومان 5560000 تومان 4820000 تومان 4455000 تومان

BEL AIRE RESORT HOTEL درجه هتل
B.B
4890000 تومان 5560000 تومان 4820000 تومان 4455000 تومان

THE ASHLEE PLAZA HOTLEL درجه هتل
B.B
5060000 تومان 5260000 تومان 4430000 تومان 4010000 تومان

PATONG HERITAGE HOTEL درجه هتل
B.B
5230000 تومان 6235000 تومان 5130000 تومان 4570000 تومان

ANDAKIRA HOTEL درجه هتل
B.B
5230000 تومان 6235000 تومان 5130000 تومان 4570000 تومان

ASHLEE HUB HOTEL درجه هتل
B.B
5230000 تومان 6235000 تومان 5130000 تومان 4570000 تومان

CENTARA BLUE MARINE HOTEL درجه هتل
B.B
5500000 تومان 6770000 تومان 5370000 تومان 4670000 تومان

THE SENSE RESORT HOTEL درجه هتل
B.B
5500000 تومان 6770000 تومان 5370000 تومان 4670000 تومان

THE ROYAL PARADISE HOTEL درجه هتل
B.B
5530000 تومان 6840000 تومان 5400000 تومان 4680000 تومان

FISHERMAN HARBOUR HOTEL درجه هتل
B.B
5600000 تومان 6970000 تومان 5460000 تومان 4700000 تومان

HYATT PALACE HOTEL درجه هتل
B.B
5660000 تومان 7110000 تومان 5520000 تومان 4720000 تومان

DUANGJIT RESORT HOTEL درجه هتل
B.B
5830000 تومان 7450000 تومان 5670000 تومان 4790000 تومان

BANTHAI BEACH HOTEL درجه هتل
B.B
5830000 تومان 7450000 تومان 5670000 تومان 4790000 تومان

MILLENNIUM RESORT HOTEL درجه هتل
B.B
6000000 تومان 7780000 تومان 5820000 تومان 4840000 تومان

CREST RESORT HOTEL درجه هتل
B.B
6000000 تومان 7780000 تومان 5820000 تومان 4845000 تومان

SWISSOTEL RESORT HOTEL درجه هتل
B.B
6030000 تومان 7850000 تومان 5850000 تومان 4855000 تومان

PATONG MERLIN HOTEL درجه هتل
B.B
6070000 تومان 7920000 تومان 5880000 تومان 4870000 تومان