پرین پرواز

تور پاتایا ویژه نوروز 98 با پرواز ماهان

نام هتل خدمات هتل
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
THE SUN RESORT HOTEL درجه هتل
B.B
112 دلار 6500000 تومان 180 دلار 6500000 تومان 112 دلار 5050000 تومان 74 دلار 5050000 تومان

PIYADA RESIDENCE HOTEL درجه هتل
B.B
120 دلار 6500000 تومان 196 دلار 6500000 تومان 120 دلار 5050000 تومان 82 دلار 5050000 تومان

WIZ HOTEL درجه هتل
B.B
136 دلار 6500000 تومان 226 دلار 6500000 تومان 136 دلار 5050000 تومان 82 دلار 5050000 تومان

WELCOME PLAZA HOTEL درجه هتل
B.B
158 دلار 6500000 تومان 272 دلار 6500000 تومان 158 دلار 5050000 تومان 90 دلار 5050000 تومان

GOLDEN BEACH HOTEL درجه هتل
B.B
174 دلار 6500000 تومان 302 دلار 6500000 تومان 174 دلار 5050000 تومان 90 دلار 5050000 تومان

A-ONE STAR HOTEL درجه هتل
B.B
186 دلار 6500000 تومان 322 دلار 6500000 تومان 102 دلار 5050000 تومان

IBIS PATTAYA-PHRATAMNAK درجه هتل
B.B
208 دلار 6500000 تومان 368 دلار 6500000 تومان 196 دلار 5050000 تومان 110 دلار 5050000 تومان

SUNSHINE HOTEL&RESIDENCES درجه هتل
B.B
224 دلار 6500000 تومان 398 دلار 6500000 تومان 202 دلار 5050000 تومان 110 دلار 5050000 تومان

MERCURE PATTAYA HOTEL درجه هتل
B.B
246 دلار 6500000 تومان 444 دلار 6500000 تومان 232 دلار 5050000 تومان 126 دلار 5050000 تومان

HOTEL VISA PATTAYA-CENTRAL PATTAYA درجه هتل
B.B
270 دلار 6500000 تومان 490 دلار 6500000 تومان 246 دلار 5050000 تومان 126 دلار 5050000 تومان

LONG BEACH GARDEN HOTEL&SPA درجه هتل
B.B
270 دلار 6500000 تومان 490 دلار 6500000 تومان 246 دلار 5050000 تومان 134 دلار 5050000 تومان

CITRUS GRANDE HOTEL PATTAYA درجه هتل
B.B
270 دلار 6500000 تومان 490 دلار 6500000 تومان 246 دلار 5050000 تومان 134 دلار 5050000 تومان

AMARI RESIDENCES PATTAYA درجه هتل
B.B
284 دلار 6500000 تومان 520 دلار 6500000 تومان 134 دلار 5050000 تومان

NOVA PLATINUM HOTEL PATTAYA درجه هتل
B.B
300 دلار 6500000 تومان 550 دلار 6500000 تومان 140 دلار 5050000 تومان

GRAND PALAZZO HOTEL درجه هتل
B.B
322 دلار 6500000 تومان 596 دلار 6500000 تومان 300 دلار 5050000 تومان 148 دلار 5050000 تومان

GARDEN CLIFF RESORT AND SPA درجه هتل
B.B
346 دلار 6500000 تومان 642 دلار 6500000 تومان 316 دلار 5050000 تومان 156 دلار 5050000 تومان