پرین پرواز

تور پاتایا با پرواز ماهان ایر

نام هتل خدمات هتل
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
SAWASDEE SUNSHINE HOTEL درجه هتل
B.B
4430000 تومان 5265000 تومان 3790000 تومان 3270000 تومان

CHABA RESORT HOTEL درجه هتل
B.B
4430000 تومان 5265000 تومان 3790000 تومان 3270000 تومان

THE SUN RESORT HOTEL درجه هتل
B.B
4535000 تومان 5470000 تومان 3790000 تومان 3580000 تومان

PIADA RESIDENCE HOTEL درجه هتل
B.B
4740000 تومان 5890000 تومان 4000000 تومان 3480000 تومان

SIWALAI PATTAYA HOTEL درجه هتل
B.B
4845000 تومان 6100000 تومان 4210000 تومان 3480000 تومان

NARIS ART HOTEL درجه هتل
B.B
4950000 تومان 6310000 تومان 4120000 تومان 3480000 تومان

GOLDEN BEACH HOTEL درجه هتل
B.B
5265000 تومان 6930000 تومان 4630000 تومان 3790000 تومان

IBIS PATTAYA HOTEL درجه هتل
B.B
5580000 تومان 7560000 تومان 3895000 تومان

NOVA PLATINUIM HOTEL درجه هتل
B.B
6190000 تومان 8810000 تومان 5565000 تومان 4250000 تومان