پرین پرواز

تور استانبول 5 شب و 6 روز ویژه نوروز 98 پرواز ماهان

نام هتل خدمات هتل
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
grand liza درجه هتل
B.B
3950000 تومان 4895000 تومان 3770000 تومان 2995000 تومان

grand milan درجه هتل
B.B
4280000 تومان 4895000 تومان 3770000 تومان 2995000 تومان

sultan hotel درجه هتل
B.B
4470000 تومان 4995000 تومان 3770000 تومان 2995000 تومان

bluway city hotel درجه هتل
B.B
4650000 تومان 6345000 تومان 4595000 تومان 2995000 تومان

golden hill درجه هتل
B.B
4780000 تومان 5720000 تومان 4595000 تومان 2995000 تومان

cumbali plaza درجه هتل
B.B
4780000 تومان 6345000 تومان 4340000 تومان 2995000 تومان

grand halic درجه هتل
B.B
5095000 تومان 6650000 تومان 4780000 تومان 2995000 تومان

sanat pera درجه هتل
B.B
5125000 تومان 6990000 تومان 4980000 تومان 2995000 تومان

cartoon hotel درجه هتل
B.B
5150000 تومان 7150000 تومان 4650000 تومان 2995000 تومان

kervansaray درجه هتل
B.B
5150000 تومان 6730000 تومان 4840000 تومان 2995000 تومان

dora hotel درجه هتل
B.B
5195000 تومان 6970000 تومان 4780000 تومان 2995000 تومان

icon درجه هتل
B.B
5250000 تومان 7280000 تومان 4650000 تومان 2995000 تومان

grand hilarium درجه هتل
B.B
5295000 تومان 6650000 تومان 5095000 تومان 2995000 تومان

white monarch درجه هتل
B.B
5450000 تومان 7595000 تومان 5150000 تومان 2995000 تومان

grand ostanik درجه هتل
B.B
5750000 تومان 8480000 تومان 5190000 تومان 2995000 تومان

avangarde درجه هتل
B.B
5750000 تومان 8480000 تومان 5190000 تومان 2995000 تومان

golden age درجه هتل
B.B
6130000 تومان 8470000 تومان 5540000 تومان 2995000 تومان

the house bononti درجه هتل
B.B
5680000 تومان 8130000 تومان 5470000 تومان 2995000 تومان

grand cevahir درجه هتل
B.B
6345000 تومان 8845000 تومان 5280000 تومان 2995000 تومان

elite world درجه هتل
B.B
7780000 تومان 10420000 تومان 6940000 تومان 2995000 تومان