پرین پرواز

تور استانبول اردیبهشت ماه 98

نام هتل خدمات هتل
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
ARACH HOTEL درجه هتل
B.B
3180000 تومان 3695000 تومان 2925000 تومان 2400000 تومان

GRAND MILAN HOTEL درجه هتل
B.B
3220000 تومان 3770000 تومان 2960000 تومان 2400000 تومان

MAX WELL HOTEL درجه هتل
B.B
3310000 تومان 3950000 تومان 2995000 تومان 2400000 تومان

CUMBALI PLAZA HOTEL درجه هتل
B.B
3400000 تومان 4135000 تومان 3035000 تومان 2400000 تومان

SANAT HOTEL درجه هتل
B.B
3455000 تومان 4245000 تومان 3070000 تومان 2400000 تومان

VALI KONAK HOTEL درجه هتل
B.B
3495000 تومان 4320000 تومان 3105000 تومان 2400000 تومان

TAXIM EXPRESS HOTEL درجه هتل
B.B
3770000 تومان 4870000 تومان 3215000 تومان 2400000 تومان