پرین پرواز

تور نوروزی دبی
دانلود پکیج :

نام هتل خدمات هتل
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
PHOENIX HOTEL درجه هتل
H.B
1865000 تومان 2225000 تومان 1735000 تومان 1295000 تومان

SUN AND SANDS SEAVIEW HOTEL درجه هتل
H.B
1900000 تومان 2300000 تومان 1550000 تومان 1295000 تومان

SADAF HOTEL درجه هتل
H.B
1915000 تومان 2320000 تومان 1700000 تومان 1295000 تومان

DORUS HOTEL درجه هتل
B.B
1980000 تومان 2455000 تومان 1770000 تومان 1295000 تومان

AL JAWHARA GARDEN HOTEL درجه هتل
B.B
2120000 تومان 2730000 تومان 1895000 تومان 1295000 تومان

AVENUE HOTEL درجه هتل
B.B
2050000 تومان 2590000 تومان 1775000 تومان 1295000 تومان

FLORA GRAND HOTEL درجه هتل
B.B
2130000 تومان 2755000 تومان 1815000 تومان 1295000 تومان

GEVORA HOTEL درجه هتل
B.B
2190000 تومان 2875000 تومان 1295000 تومان

CORAL DUBAI DEIRA HOTEL درجه هتل
B.B
2215000 تومان 2920000 تومان 1940000 تومان 1295000 تومان

SAMAYA HOTEL DEIRA درجه هتل
B.B
2300000 تومان 3090000 تومان 1895000 تومان 1295000 تومان

EMIRATES GRAND HOTEL درجه هتل
B.B
2345000 تومان 3180000 تومان 2040000 تومان 1295000 تومان

MILLENNIUM PLAZA HOTEL درجه هتل
B.B
2420000 تومان 3335000 تومان 1295000 تومان

HYATT REGENCY HOTEL درجه هتل
B.B
2425000 تومان 3345000 تومان 1825000 تومان 1295000 تومان