پرین پرواز

تور مونته نگرو بهار
دانلود پکیج :

نام هتل خدمات هتل
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
CENTER VILLE HOTEL / AVALA HOTEL درجه هتل
H.B
5970000 تومان 6970000 تومان 5470000 تومان 4970000 تومان

HILTON HOTEL / SPLENDID HOTEL درجه هتل
H.B
6970000 تومان 8470000 تومان 6470000 تومان 5970000 تومان