پرین پرواز

تور مالدیو
دانلود پکیج :

نام هتل خدمات هتل
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
SUN ISLAND AND RESORT HOTEL درجه هتل
F.B
6990000 تومان 9175000 تومان 4850000 تومان 4850000 تومان

STD ROOM

PARADISE ISLAND RESORT AND SPA HOTEL درجه هتل
H.B
7280000 تومان 10135000 تومان 4850000 تومان 4850000 تومان

SUPERIOR ROOM

ROYAL ISLAND RESORT AND SPA HOTEL درجه هتل
F.B
7865000 تومان 10560000 تومان 5100000 تومان 5100000 تومان

BEACH VILLA

HOLIDAY INN KANDOOMA MALDIVES HOTEL درجه هتل
H.B
10675000 تومان 15240000 تومان 5700000 تومان 5700000 تومان

SKY STUDI

KURAMBA MALDIVES HOTEL درجه هتل
H.B
11625000 تومان 16200000 تومان 8170000 تومان 8170000 تومان

SUPERIOR BEACH

SHERATON MALDIVES HOTEL درجه هتل
H.B
12235000 تومان 17055000 تومان 5650000 تومان 5650000 تومان

VELASSARU MALDIVES HOTEL درجه هتل
H.B
12720000 تومان 17280000 تومان 7750000 تومان 7750000 تومان