پرین پرواز

تور صربستان مرداد ماه

نام هتل خدمات هتل
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
HOTEL SRBIJA درجه هتل
B.B
4400000 تومان 4700000 تومان 4050000 تومان 3150000 تومان

HOTEL 88 ROOM درجه هتل
B.B
4750000 تومان 5820000 تومان 4150000 تومان 3600000 تومان

HOTEL ROYAL INN درجه هتل
B.B
4700000 تومان 5490000 تومان 4000000 تومان 3600000 تومان

HOTEL CONSTAINE درجه هتل
B.B
4800000 تومان 5880000 تومان 3600000 تومان

HOTEL PALACE درجه هتل
B.B
4800000 تومان 5380000 تومان 4250000 تومان 3600000 تومان

HOTEL ZIRA درجه هتل
B.B
4900000 تومان 5880000 تومان 4600000 تومان 3600000 تومان