پرین پرواز

تور کلمبو + بنتوتا با پرواز ایرعربیا
دانلود پکیج :

نام هتل خدمات هتل
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
OZO COLOMBO HOTEL درجه هتل
B.B
CITRUS WASKADUWA HOTEL درجه هتل
B.B
5960000 تومان 7370000 تومان 4860000 تومان 4400000 تومان

CINNAMON LAKESIDE HOTEL درجه هتل
B.B
CITRUS WASKADUWA HOTEL درجه هتل
B.B
6160000 تومان 7670000 تومان 4830000 تومان 4575000 تومان

CINNAMON LAKESIDE HOTEL درجه هتل
B.B
HOTEL RIU SRILANKA درجه هتل
ALL
6670000 تومان 8315000 تومان 5130000 تومان 4625000 تومان