پرین پرواز

تور کلمبو + بنتوتا پرواز امارات
دانلود پکیج :

نام هتل خدمات هتل
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
OZO COLOMBO HOTEL درجه هتل
B.B
CITRUS WASKADUWA HOTEL درجه هتل
B.B
5210000 تومان 7400000 تومان 3110000 تومان 2400000 تومان

CINNAMON LAKESIDE HOTEL درجه هتل
B.B
CITRUS WASKADUWA HOTEL درجه هتل
B.B
5770000 تومان 8250000 تومان 3670000 تومان 2840000 تومان

CINNAMON LAKESIDE HOTEL درجه هتل
B.B
HOTEL RIU SRILANKA درجه هتل
ALL
6600000 تومان 9110000 تومان 4320000 تومان 3490000 تومان