پرین پرواز

تور روسیه 16 شهریور ماه

نام هتل خدمات هتل
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
ALFA HOTEL درجه هتل
B.B
MEININGER HOTEL درجه هتل
B.B
7345000 تومان 9475000 تومان 6745000 تومان 5590000 تومان

SUN FLOWER HOTEL درجه هتل
B.B
DOCKLANDS HOTEL درجه هتل
B.B
7975000 تومان 10575000 تومان 6675000 تومان 5590000 تومان

ART VOYKOVSKY HOTEL درجه هتل
B.B
PARK INN PULKOVSKAYA HOTEL درجه هتل
B.B
8295000 تومان 10895000 تومان 6975000 تومان 5590000 تومان