پرین پرواز

تور مسکو + سنت پترزبورگ تابستان 98

نام هتل خدمات هتل
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
SUNFLOWER HOTEL درجه هتل
B.B
ART NUVO HOTEL درجه هتل
B.B
7975000 تومان 9945000 تومان 7275000 تومان 5895000 تومان

ART FAMILY HOTEL درجه هتل
B.B
ARTNUVO HOTEL درجه هتل
B.B
8245000 تومان 10445000 تومان 7325000 تومان 5895000 تومان

ART FAMILY HOTEL درجه هتل
B.B
IMPERIAL HOTEL درجه هتل
B.B
8575000 تومان 10675000 تومان 7425000 تومان 589500 تومان

INTOURIST HOTEL درجه هتل
B.B
IMPERIAL HOTEL درجه هتل
B.B
8845000 تومان 11075000 تومان 7825000 تومان 5895000 تومان

RADISSON BLU OLYMPIA HOTEL درجه هتل
B.B
LAHTA PLAZA HOTEL درجه هتل
B.B
10875000 تومان 13295000 تومان 8925000 تومان 5895000 تومان

MARRIOT NOVY HOTEL درجه هتل
B.B
LAHTA PLAZA HOTEL درجه هتل
B.B
10875000 تومان 13295000 تومان 8925000 تومان 5895000 تومان