پرین پرواز

تور روسیه ویژه شب های سفید

نام هتل خدمات هتل
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
DOCKLANDS HOTEL درجه هتل
B.B
COSMOS CLUB HOTEL درجه هتل
B.B
11190000 تومان 15340000 تومان 8590000 تومان 6590000 تومان

8 خرداد

FONTANKA HOTEL درجه هتل
B.B
COSMOS CLUB HOTEL درجه هتل
B.B
10090000 تومان 12940000 تومان 9195000 تومان 6590000 تومان

9 خرداد

PULKOVSKAYA HOTEL درجه هتل
B.B
ASTRUS HOTEL درجه هتل
B.B
11690000 تومان 16145000 تومان 9090000 تومان 6590000 تومان

10 خرداد

YES APART HOTEL درجه هتل
B.B
COSMOS CLUB HOTEL درجه هتل
B.B
9240000 تومان 12990000 تومان 8890000 تومان 6590000 تومان

10 خرداد

FONTANKA HOTEL درجه هتل
B.B
COSMOS CLUB HOTEL درجه هتل
B.B
9130000 تومان 11990000 تومان 8095000 تومان 6590000 تومان

12 خرداد

PETROVSKIY ART HOTEL درجه هتل
B.B
COSMOS CLUB HOTEL درجه هتل
B.B
10490000 تومان 13100000 تومان 9290000 تومان 6590000 تومان

12 خرداد

PETROVSKIY ART HOTEL درجه هتل
B.B
COSMOS HOTEL درجه هتل
B.B
10690000 تومان 13390000 تومان 9390000 تومان 6590000 تومان

14 خرداد