پرین پرواز

تور روسیه 23 شهریور ماه

نام هتل خدمات هتل
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
ALFA HOTEL درجه هتل
B.B
MEININGER HOTEL درجه هتل
B.B
7945000 تومان 10675000 تومان 7145000 تومان 4990000 تومان

بدون گشت فقط ترانسفر

SUNFLOWER HOTEL درجه هتل
B.B
DOCKLANDS HOTEL درجه هتل
B.B
8445000 تومان 11795000 تومان 6745000 تومان 4990000 تومان

بدون گشت فقط ترانسفر

ART HOTEL درجه هتل
B.B
PARK INN PULKOVSKAYA HOTEL درجه هتل
B.B
9475000 تومان 12845000 تومان 7745000 تومان 4990000 تومان

HOLIDAY INN SKOLNIKI HOTEL درجه هتل
B.B
PARK INN PULKOVSKAYA HOTEL درجه هتل
B.B
9825000 تومان 13595000 تومان 8695000 تومان 4990000 تومان