پرین پرواز

تور روسیه پاییز 97

نام هتل خدمات هتل
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
A FONTANKA HOTEL درجه هتل
B.B
210 دلار 240 دلار 200 دلار

AZIMUT SMOLENSKAYA HOTEL درجه هتل
B.B
275 دلار 370 دلار 200 دلار

SOKOS VASILIEVSKY HOTEL درجه هتل
B.B
295 دلار 410 دلار 210 دلار

GRAND EMERALD HOTEL درجه هتل
B.B
345 دلار 545 دلار 345 دلار

CORINTHIA HOTEL درجه هتل
B.B
480 دلار 705 دلار 370 دلار