پرین پرواز

تور دبی
دانلود پکیج :

نام هتل خدمات هتل
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
SUN AND SAND SEVIEW HOTEL درجه هتل
H.B
1285000 تومان 1600000 تومان 1285000 تومان 970000 تومان

SADAF HOTEL درجه هتل
H.B
1330000 تومان 1690000 تومان 1330000 تومان 970000 تومان

MAYFAIR HOTEL درجه هتل
H.B
1340000 تومان 1740000 تومان 1340000 تومان 970000 تومان

GEVORA HOTEL درجه هتل
B.B
1650000 تومان 2350000 تومان 1650000 تومان 970000 تومان

DORUS HOTEL درجه هتل
B.B
1430000 تومان 1890000 تومان 1430000 تومان 970000 تومان

SAFFRON BOUTIQUE HOTEL درجه هتل
B.B
1520000 تومان 2060000 تومان 1520000 تومان 970000 تومان

MARCOPOLO HOTEL درجه هتل
B.B
1390000 تومان 1810000 تومان 1390000 تومان 970000 تومان

AVARI HOTEL درجه هتل
B.B
1420000 تومان 1860000 تومان 1420000 تومان 970000 تومان

AVENUE HOTEL درجه هتل
B.B
1475000 تومان 2020000 تومان 1475000 تومان 970000 تومان

CITY SEASON HOTEL درجه هتل
B.B
1585000 تومان 2200000 تومان 1585000 تومان 970000 تومان

EMIRATES GRAND HOTEL درجه هتل
B.B
1625000 تومان 2650000 تومان 1625000 تومان 970000 تومان

JOOD PALACE HOTEL درجه هتل
B.B
1650000 تومان 2350000 تومان 2330000 تومان 970000 تومان

JUMEIRAH CREEKSIDE HOTEL درجه هتل
B.B
2140000 تومان 3310000 تومان 1795000 تومان 1490000 تومان