پرین پرواز

تور لبنان ویژه بهمن 97
دانلود پکیج :

نام هتل خدمات هتل
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
legend hotel درجه هتل
B.B
150 دلار 280 دلار 140 دلار 2500000 تومان بیروت-روشه

GEMS درجه هتل
B.B
230 دلار 420 دلار 200 دلار 2500000 تومان بیروت-الحمرا

ELITE درجه هتل
B.B
270 دلار 480 دلار 240 دلار 2500000 تومان بیروت-روشه

RETSON درجه هتل
B.B
290 دلار 500 دلار 260 دلار 2500000 تومان جونیه

BLAZOR درجه هتل
B.B
300 دلار 520 دلار 260 دلار 2500000 تومان جونیه

ARJAAN ROTANA درجه هتل
B.B
310 دلار 600 دلار 300 دلار 2500000 تومان بیروت-روشه

LANCASTER HOTEL درجه هتل
B.B
310 دلار 600 دلار 270 دلار 2500000 تومان بیروت-روشه

RAMADA PLAZA درجه هتل
B.B
310 دلار 600 دلار 270 دلار 2500000 تومان بیروت-روشه

RIVERIA HOTEL درجه هتل
B.B
350 دلار 620 دلار 270 دلار 2500000 تومان بیروت-خیابان پاریس

SHERATON(CORALBEACH) درجه هتل
B.B
350 دلار 625 دلار 270 دلار 2500000 تومان بیروت-امتداد روشه

CROWN PLAZA درجه هتل
B.B
370 دلار 650 دلار 270 دلار 2500000 تومان بیروت-الحمرا

LE ROYAL درجه هتل
B.B
600 دلار 1100 دلار 500 دلار 2500000 تومان بیروت-جونیه

KEMPINSKI درجه هتل
B.B
620 دلار 1050 دلار 500 دلار 2500000 تومان بیروت امتداد روشه

INTERCONTINENTAL درجه هتل
B.B
730 دلار 1250 دلار 530 دلار 2500000 تومان بیروت مرکزی DOWNTOWN