پرین پرواز

تور گوا ویژه نوروز 98 پرواز ماهان
دانلود پکیج :

نام هتل خدمات هتل
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
la gulls court درجه هتل
B.B
8495000 تومان 9545000 تومان 7395000 تومان 6995000 تومان

na goa grande درجه هتل
B.B
8795000 تومان 10345000 تومان 7495000 تومان 6995000 تومان

sun village درجه هتل
B.B
9245000 تومان 10745000 تومان 7695000 تومان 6995000 تومان

grandeur de sanchi درجه هتل
B.B
9295000 تومان 10795000 تومان 7695000 تومان 6995000 تومان

la sunila the verda درجه هتل
B.B
9295000 تومان 11345000 تومان 7695000 تومان 6995000 تومان

sandal wood درجه هتل
B.B
9945000 تومان 12395000 تومان 6995000 تومان

sandal wood درجه هتل
B.B
10445000 تومان 13345000 تومان 8145000 تومان 6995000 تومان

country inn suits by radisson درجه هتل
B.B
11245000 تومان 14795000 تومان 8495000 تومان 6995000 تومان

itc fortune درجه هتل
B.B
11495000 تومان 15345000 تومان 8595000 تومان 6995000 تومان

the o hotel درجه هتل
B.B
11545000 تومان 15395000 تومان 8595000 تومان 6995000 تومان

hard rock goa درجه هتل
B.B
11945000 تومان 15445000 تومان 8745000 تومان 6995000 تومان

park regis goa درجه هتل
B.B
11995000 تومان 16395000 تومان 8795000 تومان 6995000 تومان

radisson blue beach درجه هتل
B.B
12795000 تومان 16595000 تومان 9095000 تومان 6995000 تومان

holiday inn resort goa درجه هتل
B.B
12895000 تومان 17545000 تومان 9145000 تومان 6995000 تومان

cidade de goa درجه هتل
B.B
12945000 تومان 18045000 تومان 9145000 تومان 6995000 تومان

novotel resort & spa درجه هتل
B.B
13195000 تومان 18395000 تومان 9295000 تومان 6995000 تومان

caravela resort درجه هتل
B.B
13195000 تومان 18195000 تومان 9245000 تومان 6995000 تومان

zuri goa درجه هتل
B.B
13595000 تومان 19295000 تومان 9445000 تومان 6995000 تومان

planet hollywood درجه هتل
B.B
13895000 تومان 18995000 تومان 9545000 تومان 6995000 تومان

le_meridien goa درجه هتل
B.B
14345000 تومان 19095000 تومان 9695000 تومان 6995000 تومان

azaya beach resort درجه هتل
B.B
14595000 تومان 21045000 تومان 9845000 تومان 6995000 تومان

marriott goa درجه هتل
B.B
15445000 تومان 22695000 تومان 10145000 تومان 6995000 تومان