پرین پرواز

تور بمبئی + گوا بهار

نام هتل خدمات هتل
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
THE EMERALD HOTEL درجه هتل
B.B
LA GULLS COURT HOTEL درجه هتل
B.B
4695000 تومان 5695000 تومان 3895000 تومان 3495000 تومان

THE EMERALD HOTEL درجه هتل
B.B
SUN VILLAGE HOTEL درجه هتل
B.B
4795000 تومان 5795000 تومان 3995000 تومان 3495000 تومان

RENAISSANCE HOTEL درجه هتل
B.B
FORTUNE MIRAMAR HOTEL درجه هتل
B.B
5495000 تومان 6990000 تومان 4595000 تومان 3495000 تومان

RENAISSANCE HOTEL درجه هتل
B.B
RESORT RIO HOTEL درجه هتل
B.B
5795000 تومان 7695000 تومان 4595000 تومان 3495000 تومان

RENAISSANCE HOTEL درجه هتل
B.B
GRAND HYATT HOTEL درجه هتل
B.B
6695000 تومان 9295000 تومان 4595000 تومان 3495000 تومان