پرین پرواز

تور 2 شب بمبئی + 5 شب گوا ویژه نوروز 98

نام هتل خدمات هتل
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
THE EMERALD HOTEL درجه هتل
B.B
NAGOA GRANDE HOTEL درجه هتل
B.B
8950000 تومان 10590000 تومان 7690000 تومان 5990000 تومان

THE EMERALD HOTEL درجه هتل
ALL
NAGOA GRANDE HOTEL درجه هتل
ALL
10150000 تومان 12950000 تومان 8290000 تومان 5990000 تومان

HYATT REGENCY درجه هتل
B.B
COUNTRY INN SUITES درجه هتل
B.B
11490000 تومان 14890000 تومان 9090000 تومان 5990000 تومان

HYATT REGENCY درجه هتل
ALL
COUNTRY INN SUITES درجه هتل
ALL
12150000 تومان 16090000 تومان 9450000 تومان 5990000 تومان

HYATT REGENCY درجه هتل
B.B
HARD ROCK درجه هتل
B.B
12150000 تومان 15490000 تومان 9450000 تومان 5990000 تومان

HYATT REGENCY درجه هتل
ALL
HARD ROCK درجه هتل
ALL
14550000 تومان 17990000 تومان 10690000 تومان 5990000 تومان

HYATT REGENCY درجه هتل
B.B
CIDADE DE GOA درجه هتل
B.B
12790000 تومان 16990000 تومان 9790000 تومان 5990000 تومان

HYATT REGENCY درجه هتل
ALL
CIDADE DE GOA درجه هتل
ALL
15050000 تومان 19290000 تومان 10940000 تومان 5990000 تومان

HYATT REGENCY درجه هتل
B.B
GRAND HYATT درجه هتل
B.B
14320000 تومان 19690000 تومان 10590000 تومان 5990000 تومان

HYATT REGENCY درجه هتل
F.B
GRAND HYATT درجه هتل
F.B
17090000 تومان 22390000 تومان 11990000 تومان 5990000 تومان