پرین پرواز

تور بلغارستان سواحل زیبای وارنا ویژه تاریخ 24 و 25 خرداد ماه
دانلود پکیج :

نام هتل خدمات هتل
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
PERUNIKA HOTEL درجه هتل
B.B
2895000 تومان 3395000 تومان 2195000 تومان 1745000 تومان

BONITA HOTEL درجه هتل
B.B
3045000 تومان 3395000 تومان 2295000 تومان 1745000 تومان

AMBASSADOR HOTEL درجه هتل
B.B
3195000 تومان 3645000 تومان 2345000 تومان 1745000 تومان

SHIPKA HOTEL درجه هتل
B.B
3195000 تومان 3845000 تومان 2345000 تومان 1745000 تومان

LILIA HOTEL درجه هتل
B.B
3645000 تومان 4445000 تومان 2595000 تومان 1745000 تومان

ROYAL HOTEL درجه هتل
ALL
3645000 تومان 4595000 تومان 259000 تومان 1745000 تومان

CENTRAL HOTEL درجه هتل
ALL
3695000 تومان 5095000 تومان 2595000 تومان 1745000 تومان

ARENA MAR HOTEL درجه هتل
ALL
3895000 تومان 4545000 تومان 2695000 تومان 1745000 تومان

PALM BEACH HOTEL درجه هتل
ALL
3945000 تومان 4695000 تومان 2745000 تومان 1745000 تومان

ATLAS HOTEL درجه هتل
U.ALL
4195000 تومان 5995000 تومان 2845000 تومان 1745000 تومان

KALIAKRA PALACE HOTEL درجه هتل
U.ALL
4495000 تومان 5795000 تومان 2995000 تومان 1745000 تومان

ADMIRAL HOTEL درجه هتل
B.B
4595000 تومان 6595000 تومان 3045000 تومان 1745000 تومان

AZALIA HOTEL درجه هتل
U.ALL
5095000 تومان 7095000 تومان 3295000 تومان 1745000 تومان

ASTERA HOTEL درجه هتل
U.ALL
5195000 تومان 6895000 تومان 3395000 تومان 1745000 تومان

MELIA GRAND HERMIAGE HOTEL درجه هتل
ALL
5695000 تومان 7495000 تومان 3645000 تومان 1745000 تومان

PARK VIEW

MELIA GRAND HERMITAGE HOTEL درجه هتل
ALL
5995000 تومان 7795000 تومان 3745000 تومان 1745000 تومان

SEAVIEW

MELIA GRAND HERMITAGE HOTEL درجه هتل
ALL
7095000 تومان 8895000 تومان 4295000 تومان 1745000 تومان

LEVEL