پرین پرواز

تور بلغارستان سواحل زیبای وارنا 15 شهریور ماه

نام هتل خدمات هتل
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
PERLA HOTEL درجه هتل
B.B
5495000 تومان 6095000 تومان 4695000 تومان 3695000 تومان

PALMA HOTEL درجه هتل
B.B
5895000 تومان 6395000 تومان 4495000 تومان 3695000 تومان

BONITA HOTEL درجه هتل
B.B
5895000 تومان 6395000 تومان 4495000 تومان 3695000 تومان

CENTRAL HOTEL درجه هتل
ALL
795000 تومان 9595000 تومان 5295000 تومان 3695000 تومان

PALM BEACH HOTEL درجه هتل
ALL
8595000 تومان 9695000 تومان 5895000 تومان 3695000 تومان

ATLAS HOTEL درجه هتل
U.ALL
8695000 تومان 12295000 تومان 5895000 تومان 3695000 تومان

ADMIRAL HOTEL درجه هتل
B.B
9495000 تومان 13595000 تومان 7495000 تومان 3695000 تومان

ASTERA HOTEL درجه هتل
U.ALL
10695000 تومان 14195000 تومان 6995000 تومان 3695000 تومان