پرین پرواز

تور بلغارستان 22 شهریور ماه

نام هتل خدمات هتل
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
BONITA HOTEL درجه هتل
B.B
5795000 تومان 5895000 تومان 4495000 تومان 3695000 تومان

LILIA HOTEL درجه هتل
B.B
6895000 تومان 7695000 تومان 4995000 تومان 3695000 تومان

CENTRAL HOTEL درجه هتل
ALL
7195000 تومان 8895000 تومان 5195000 تومان 3695000 تومان

ATLAS HOTEL درجه هتل
U.ALL
8395000 تومان 10695000 تومان 5895000 تومان 3695000 تومان

ASTERA HOTEL درجه هتل
U.ALL
9995000 تومان 10395000 تومان 6595000 تومان 3695000 تومان

MELIA GRAND HERMITAGE HOTEL درجه هتل
ALL
10695000 تومان 13695000 تومان 6995000 تومان 3695000 تومان

PARK VIEW

MELIA GRAND HERMITAGE HOTEL درجه هتل
ALL
11295000 تومان 14195000 تومان 7195000 تومان 3695000 تومان

SEASIDE VIEW

MELIA GRAND HERMITAGE HOTEL درجه هتل
ALL
13695000 تومان 195000 تومان 8495000 تومان 3695000 تومان

LEVEL

ADMIRAL HOTEL درجه هتل
B.B
7795000 تومان 12695000 تومان 5295000 تومان 3695000 تومان

PERLA HOTEL درجه هتل
B.B
5195000 تومان 5595000 تومان 4195000 تومان 3695000 تومان