پرین پرواز

تور بدروم تابستان 97

نام هتل خدمات هتل
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
AKVARYUM BEACH HOTEL درجه هتل
ALL
4225000 تومان 5230000 تومان 3220000 تومان 1595000 تومان

YELKEN HOTEL درجه هتل
ALL
4490000 تومان 5655000 تومان 3355000 تومان 1595000 تومان

GREEN BEACH HOTEL درجه هتل
ALL
5125000 تومان 6595000 تومان 3670000 تومان 1595000 تومان

THOR BY ALKOCLAR EXCLUSIVE HOTEL درجه هتل
U.ALL
6075000 تومان 7595000 تومان 4145000 تومان 1595000 تومان

ROYAL ASARLIK HOTEL درجه هتل
U.ALL
6185000 تومان 8140000 تومان 4195000 تومان 1595000 تومان

YASMIN RESORT BODROM HOTEL درجه هتل
U.ALL
6235000 تومان 8245000 تومان 4225000 تومان 1595000 تومان

ISIS HOTEL درجه هتل
U.ALL
6660000 تومان 8880000 تومان 4435000 تومان 1595000 تومان

GRAND PARK BOUDRUM HOTEL درجه هتل
U.ALL
6695000 تومان 9395000 تومان 4465000 تومان 1595000 تومان

HOTEL BAIA BODRUM درجه هتل
U.ALL
8035000 تومان 10945000 تومان 5125000 تومان 1595000 تومان

KEFALUKA HOTEL درجه هتل
U.ALL
10395000 تومان 14545000 تومان 6295000 تومان 1595000 تومان

VOYAGE TORBA HOTEL درجه هتل
U.ALL
10575000 تومان 14750000 تومان 6395000 تومان 1595000 تومان

HILTON HOTEL BODRUM درجه هتل
U.ALL
11470000 تومان 16125000 تومان 6845000 تومان 1595000 تومان