پرین پرواز

تور بدروم تابستان 97

نام هتل خدمات هتل
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
TENDA HOTEL درجه هتل
ALL
4555000 تومان 6195000 تومان 3550000 تومان 2190000 تومان

ROSSO VERDE HOTEL درجه هتل
ALL
4760000 تومان 7040000 تومان 3655000 تومان 2190000 تومان

YELKEN MANDALINCI HOTEL درجه هتل
ALL
5995000 تومان 7695000 تومان 4275000 تومان 2190000 تومان

GREEN BEACH HOTEL درجه هتل
ALL
6195000 تومان 8075000 تومان 4380000 تومان 2190000 تومان

ISIS HOTEL درجه هتل
U.ALL
6350000 تومان 8285000 تومان 4450000 تومان 2190000 تومان

ROYAL ASARLIK HOTEL درجه هتل
U.ALL
6695000 تومان 8765000 تومان 4595000 تومان 2190000 تومان

YASAMIN RESORT HOTEL درجه هتل
U.ALL
6835000 تومان 8975000 تومان 4690000 تومان 2190000 تومان

SUNDANCE HOTEL RESORT درجه هتل
U.ALL
7040000 تومان 9390000 تومان 4795000 تومان 2190000 تومان