پرین پرواز

تور باکو
دانلود پکیج :

نام هتل خدمات هتل
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
ROYAL HOTEL درجه هتل
B.B
2895000 تومان 3495000 تومان 1995000 تومان

AZALAEA HOTEL درجه هتل
B.B
2995000 تومان 3595000 تومان 1995000 تومان

LAKE PALACE HOTEL درجه هتل
B.B
3145000 تومان 3745000 تومان 1995000 تومان

ATROPAT HOTEL درجه هتل
B.B
3195000 تومان 3795000 تومان 1995000 تومان

SAPHIRE BAKU HOTEL درجه هتل
B.B
3295000 تومان 3895000 تومان 1995000 تومان

QAFQAZ SPORT HOTEL درجه هتل
B.B
3395000 تومان 3945000 تومان 1995000 تومان

QAFQAZ BAKU CITY HOTEL درجه هتل
B.B
3445000 تومان 3945000 تومان 1995000 تومان

EXCELSIOR HOTEL درجه هتل
B.B
3895000 تومان 5195000 تومان 1995000 تومان

PULLMAN HOTEL درجه هتل
B.B
3895000 تومان 5195000 تومان 1995000 تومان

HYATT REGENCY HOTEL درجه هتل
B.B
4095000 تومان 5395000 تومان 1995000 تومان