پرین پرواز

تور بانکوک-پاتایا پرواز ماهان ایر
دانلود پکیج :

نام هتل خدمات هتل
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
H RESIDENCE HOTEL درجه هتل
B.B
WIZ PATTAYA HOTEL درجه هتل
B.B
2499000 تومان 2960000 تومان 179000 تومان

FORUM PARK HOTEL درجه هتل
B.B
A ONE STAR HOTEL درجه هتل
B.B
2650000 تومان 3260000 تومان 1840000 تومان

I RESIDENCE HOTEL درجه هتل
B.B
GOLDEN BEACH HOTEL درجه هتل
B.B
2700000 تومان 3360000 تومان 1860000 تومان

EASTIN MAKASAN HOTEL درجه هتل
B.B
SUNBEAM HOTEL درجه هتل
B.B
3040000 تومان 4040000 تومان 2590000 تومان 1980000 تومان

ASIA BANGKOK HOTEL درجه هتل
B.B
ASIA HOTEL PATTAYA درجه هتل
B.B
3050000 تومان 4050000 تومان 2550000 تومان 1980000 تومان

MANDARIN CENTERPOINT HOTEL درجه هتل
B.B
NOVA EXPRESS HOTEL درجه هتل
B.B
3090000 تومان 4140000 تومان 1990000 تومان

MONTIEN HOTEL درجه هتل
B.B
CITRUS PARC HOTEL درجه هتل
B.B
3130000 تومان 4190000 تومان 2600000 تومان 2010000 تومان

MERCURE MAKSAN HOTEL درجه هتل
B.B
MERCURE PATTAYA HOTEL درجه هتل
B.B
3160000 تومان 4280000 تومان 2650000 تومان 2025000 تومان

PULLMAN HOTEL BANGKOK درجه هتل
B.B
PULLMAN PATTAYA HOTEL درجه هتل
B.B
3920000 تومان 5800000 تومان 3340000 تومان 2290000 تومان