پرین پرواز

تور استانبول

نام هتل خدمات هتل
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
GRAND MILAN HOTEL درجه هتل
B.B
1920000 تومان 2245000 تومان 1755000 تومان 1470000 تومان

WHITE MONARCH HOTEL درجه هتل
B.B
2050000 تومان 2510000 تومان 1815000 تومان 1470000 تومان

CUMBALI PLAZA HOTEL درجه هتل
B.B
2085000 تومان 2575000 تومان 1850000 تومان 1470000 تومان

DORA HOTEL درجه هتل
B.B
2130000 تومان 2670000 تومان 1885000 تومان 1470000 تومان

TAXIM LOUNGEHOTEL درجه هتل
B.B
2330000 تومان 3065000 تومان 1980000 تومان 1470000 تومان

NOVA PLAZA PARK HOTEL درجه هتل
B.B
2390000 تومان 3085000 تومان 2055000 تومان 1470000 تومان

SURMELI HOTEL درجه هتل
B.B
2410000 تومان 3225000 تومان 2015000 تومان 1470000 تومان

CARTOON HOTEL درجه هتل
B.B
2460000 تومان 3325000 تومان 2050000 تومان 1470000 تومان

KONAK HOTEL درجه هتل
B.B
2590000 تومان 3485000 تومان 2170000 تومان 1470000 تومان