پرین پرواز

تور استانبول 5 شب و 6 روز ویژه نوروز 98

نام هتل خدمات هتل
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
GRAND MILIAN HOTEL درجه هتل
B.B
4370000 تومان 5460000 تومان 3840000 تومان 2490000 تومان

MONOPOL درجه هتل
B.B
4525000 تومان 5770000 تومان 3900000 تومان 2490000 تومان

ALL INN درجه هتل
B.B
4680000 تومان 6080000 تومان 4020000 تومان 2490000 تومان

ISTANBUL NEW CITY درجه هتل
B.B
4680000 تومان 6080000 تومان 4020000 تومان 2490000 تومان

TAXIM LOUNGE درجه هتل
B.B
5145000 تومان 7015000 تومان 4210000 تومان 2490000 تومان

vali konak درجه هتل
B.B
5145000 تومان 7015000 تومان 4210000 تومان 2490000 تومان

ICON درجه هتل
B.B
5300000 تومان 7325000 تومان 4340000 تومان 2490000 تومان

CUENTO HOTEL درجه هتل
B.B
5460000 تومان 7635000 تومان 4395000 تومان 2490000 تومان

WHITE MONARCH HOTEL درجه هتل
B.B
5460000 تومان 7635000 تومان 4395000 تومان 2490000 تومان

PERA ROSE درجه هتل
B.B
5460000 تومان 7635000 تومان 4395000 تومان 2490000 تومان

NOVA PLAZA PARK HOTEL درجه هتل
B.B
5480000 تومان 7680000 تومان 4375000 تومان 2490000 تومان

TULIP CITY درجه هتل
B.B
5615000 تومان 7945000 تومان 4460000 تومان 2490000 تومان

NOVA PLAZA TAKSIM درجه هتل
B.B
5665000 تومان 8045000 تومان 4525000 تومان 2490000 تومان

PERA TULIP درجه هتل
B.B
5770000 تومان 8260000 تومان 4525000 تومان 2490000 تومان

BIZ CEVAHIR درجه هتل
B.B
5925000 تومان 8570000 تومان 4650000 تومان 2490000 تومان

PALAZZO DONIZETTI HOTEL درجه هتل
B.B
6080000 تومان 8880000 تومان 4705000 تومان 2490000 تومان

GRAND OZTANIK درجه هتل
B.B
6215000 تومان 9145000 تومان 4745000 تومان 2490000 تومان

CVK HOTEL درجه هتل
B.B
6945000 تومان 10615000 تومان 5110000 تومان 2490000 تومان

CVK HOTEL PARK درجه هتل
B.B
7680000 تومان 12080000 تومان 5475000 تومان 2490000 تومان

DIVAN ISTANBUL درجه هتل
B.B
7680000 تومان 12080000 تومان 5475000 تومان 2490000 تومان

THE MARMARA درجه هتل
B.B
7865000 تومان 12445000 تومان 5625000 تومان 2490000 تومان