پرین پرواز

تور استانبول

نام هتل خدمات هتل
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
REYDAL HOTEL درجه هتل
B.B
2290000 تومان 2890000 تومان 2170000 تومان 1590000 تومان

GRAND MILIAN HOTEL درجه هتل
B.B
2620000 تومان 3260000 تومان 2390000 تومان 1590000 تومان

TOPKAPI HOTEL درجه هتل
B.B
2790000 تومان 3830000 تومان 2450000 تومان 1590000 تومان

UMBALI PLAZA HOTEL درجه هتل
B.B
2920000 تومان 4140000 تومان 2750000 تومان 1590000 تومان

DORA HOTEL درجه هتل
B.B
3220000 تومان 4320000 تومان 3050000 تومان 1590000 تومان

REGARD HOTEL درجه هتل
B.B
3290000 تومان 4450000 تومان 3050000 تومان 1590000 تومان