پرین پرواز

تورهای اروپایی آذر ماه 97
دانلود پکیج :

نام هتل خدمات هتل
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
8 روزه فرانسه درجه هتل
B.B
3990000 تومان 890 یورو 3990000 تومان 1490 یورو

9 روزه فرانسه-ایتالیا درجه هتل
B.B
1690 یورو 2390 یورو

10 روزه فرانسه-هلند درجه هتل
B.B
1690 یورو 2690 یورو

10 روزه فذانسه-ایتالیا-اسپانیا درجه هتل
B.B
1990 یورو 2990 یورو